от: 20 февруари 2019

до: 24 февруари 2019

до началото на събитието остават

за изложбата

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА „АГРА 2019“

Профил

Международната селскостопанска изложба се нарежда сред най-големите икономически събития за агробизнеса в Югоизточна Европа.Организират се под егидата на Министерството на земеделието, храните и горите.

„Агра“ е единственото изложение в България, където участват научните институти от Селскостопанската академия. Широко са представени съвременните методи за биологично растениевъдство и животновъдство.

Изложбата е оценена като най-полезното събитие за браншаот участниците в проучване на „Агри Гейт Медия“ за 2018 година. То е предпочитано от фермерите заради възможността да се информират за нови продукти и услуги, да закупят техника и инвентар, да обменят идеи и опит.

„Агра 2018“ накратко

 • Изложители – 411 от 22 държави
 • Посетители – над 47 000 от 12 държави
 • Медийно отразяване – 220 публикации в различен тип медии
 • Рекорд по представени иновации за последните три години


АГРА 2018 Окончателни данни

Портал за развитие

28-мото издание на „Агра“ се фокусира върху развитието на сектора и с международния си авторитет ще допринесе за:

 • намиране на нови клиенти, партньори и пазари
 • предлагане на модерни машини, материали, услуги, сортове и породи

Портал за иновации

„Агра“ се утвърди като престижен форум за представяне на иновации и тази тенденция продължава. Участниците показват последно поколение технологии и техника за различен вид ферми, икономичен инвентар, подобрени сортове и породи.

Портал за осведоменост

В съпътстващата програма на изложбата се включват събития с широк тематичен обхват, които създават мрежа за актуална информация относно модели за бизнес, финансиране, перспективни тенденции.

Изложбени категории и конкурси

Основни браншове в изложбата

 • Растениевъдство, машини и инвентар за растениевъдството
 • Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
 • Животновъдство, машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
 • Ветеринарна медицина
 • Научна дейност и разработки
 • Опаковки и опаковъчна техника
 • Услуги
 • Специализирани медии

Конкурси

 • Международен конкурс за иновации

  Отличава нови технологии, машини и материали, представени за първи път, за да ги популяризира и рекламира.

  Категории: 1) Машини и инвентар за растениевъдството; 2) Технологии за растениевъдството; 3) Машини и инсталации за животновъдството; 4) Технологии за животновъдството; 5) Сортови семена и посадъчен материал; 6) Торове и препарати за селското стопанство; 7) Научна дейност и разработки; 8) Животновъдство; 9) Машини и технологии за производство на вина и спиртни напитки; 10) Машини и технологии за хранително-вкусовата промишленост.  Формуляр за участие  Победители в предишни конкурси:


 • Национален конкурс за дизайн

  Категории: 1) Експозиции; 2) Опаковка, етикети, рекламни материали; Награди получават архитекти, графични дизайнери и фирмите, за които са работили.


  Партньор: Националната асоциация за дизайн и реклама

Свързаност

„Агра“ е част от единствения на Балканите форум за селско стопанство, вино, храни и оборудване заедно с изложбите „Винария“ - за лозарство и винарство, „Фудтех“ - за хранителната индустрия, и „Вкусове от Италия“. Тяхното паралелно провеждане създава по-добри условия за представяне на фирми от различни браншове, които имат общи маркетингови интереси. Във форума всяка година участват около 700 компании от 30 държави.

защо да участвам?

 • Ефективна платформа за изява на професионалистите от сектора
 • Подходящото място за контакти и за подобряване на бизнес имиджа
 • Привлича интереса на потенциални купувачи и партньори
 • Посещава се от хиляди специалисти от България и Европа

Профил на посетителите

 • 86% са професионално свързани със селското стопанство и агробизнеса
 • 63% са собственици на фирми и представители на висшия и средния мениджмънт

Оценки за посещаемостта на изложбата:

 • 77% от изложителите са били посетени от специалисти чужденци
 • численост – 64% дават много добра и добра оценка
 • сериозност на посетителите – 43% дават много добра и добра оценка

Комуникации

Международен панаир Пловдив е разработил динамичен модел за привличане на целеви групи посетители чрез:

 • реклама в електронни, печатни и онлайн медии
 • партньорство с национални и специализирани медии
 • дигитален маркетинг в социалните мрежи и чрез имейл
 • представяне на изложителите в собствените канали в Интернет и Фейсбук

Важни дати

 • Дни на провеждане – от 20 до 24 февруари 2019 г.
 • Монтаж – 23 дни преди началото на проявата
 • Демонтаж – 7 дни след края на проявата
 • Подаване на заявка за участие 07.12.2018
  Изтегли формуляр 1 (Заявка за участие, тарифа, общи условия за участие)
  Важно!
  Ако имате подизложители или съизложителите на щанда, е необходимо да ги регистрирате чрез попълване на формуляр 1В (включен в комплекта). Изтегли само формуляр 1В
 • Включване в каталог и информационна система
  Изтегли формуляр 2 - Каталог и информационна система
  В комплекта са включени: формуляр 2 (Каталог и ИС); формуляр 2В (представени фирми - само ИС); формуляр N (Конкурс по иновации - само ИС)
  • книжен каталог - 11.01.2019
  • онлайн каталог и информационна система (ИС) - 18.02.2019 и през цялото времетраене на изложбата
  Всички необходими формуляри и заявки, тарифи и общи условия за участие са достъпни за изтегляне от рубрика „Формуляри за участие“.

Наем щанд

Международен панаир Пловдив предоставя под наем щанд/бунгало със стандартна конструкция или нестартни щандове, изготвени по индивидуална оферта.

 • За наемане на щанд/бунгало е необходимо да се попълни формуляр 3

Галерия - нестандартен щанд по индивидуален проект:


Наемът се отнася за периода от 2 дни преди откриване на проявата и до 2 дни след приключване. Наемът на щанд/бунгало включва и: обща охрана, общи разходи за електроенергия и вода, почистване на общите части, ползване на инфраструктура, извозване на отпадъци. Наемната цена на щанда/бунгалото не включва водна връзка и консумация на вода, които се поръчват и заплащат допълнително

За повече информация: формуляр 3-наем на щанд/бунгало


Допълнителна информация:

Отстъпки

На изложителите се предоставят следните отстъпки*:

 • от наемна цена на изложбена площ:
  oтстъпки при заявена нето изложбена площ:(покрита)
  • 1. 21 - 50 m2 - 5 %
  • 2. над 50 m2 - 10 %
 • отстъпки за поредни участия в Международна изложба „Агра“
  • - за 5 или повече поредни години (2014–2018) – 10% от наема на площта
  * Изложителят има право да ползва една от гореизброените отстъпки по свой избор.
 • при плащане на 100% от стойността на заявените услуги до
  • - 05.12.2018 изложителят получава 5% отстъпка върху заплатената сума.

Услуги

Услугите обхващат дейностите, свързани с подготовката, провеждането и приключване на участието.


За повече информация – в рубрика „Услуги/Изложбени услуги“

Каталог

Международен панаир Пловдив издава официален книжен каталог на изложителите.


Текстовата информация от книжния каталог се публикува и онлайн чрез

 • FAIRINFO.FAIR.BG - онлайн каталога на изложителите на МПП.
  В него е осигурена възможност за поместване на логo, банер, допълнителен файл с презентация.
  Онлайн каталогът се публикува след изтичане на крайния срок за заявяване на участието. Информацията и рекламите в него се актуализират постоянно. Достъпен е за ползване една година след проявата.
  Включването в каталозите е съобразно посочените по-горе срокове.
  Всяка фирма заявява желанието си за участие в каталожните издания чрез
 • Формуляр 2 - Каталог и информационна система
  Повече информация - в рубриката „Услуги/Реклама, каталог и информационна дейност“

Баджове и входни карти

Изложителят получава входни карти (баджове) в зависимост от заявените площи - указания на гърба на формуляр 1 - Заявка за участие


Площ Брой пропуски за персонал Брой проуски за кола
до 50 m2 10 4
до 100 m2 15 7
до 200 m2 20 7
до 500 m2 25 7
над 500 m2 30 7

Регистрирани под-/съзиложители имат право на 2 входни карти за персонала на щанда и 1 пропуск за кола.

Покани за гости

Бизнес партньори на изложителите получават свободен достъп до проявата след регистрация в базата данни на посетителите на Международен панаир Пловдив.


 • За целта е разработен „Каталог на изложителите“ чрез който фирмата изложител създава и изпраща на своите гости уникални кодове за регистрация на посетители.
 • За да получат своята входна карта посетителите трябва да се регистрират онлайн на адрес:http://onlinereg.fair.bg/bg/vinaria и да въведат кода от поканата си за регистрация

Работно време

Наемането на площта се отнася за 20 календарни дни преди откриването, през времетраенето и 4 дни след закриването на изложбата.

 • за изложители
  • по време на проявата: 08.00 - 19.00 часа
  • при монтаж и демонтаж: 08.00 - 17.00 часа
   (два дни преди откриването - до 21.00 часа)
 • за посетители
  • всеки ден - 9.00 – 18.00 часа
  • последен ден - до 14.00 часа

Защо да посетя „Агра“?

 • Запознаване с актуалните тенденции в агробизнеса
 • Проучване на оферти от водещи фирми
 • Проучване на конкуренцията
 • Снабдяване със стоки директно от производители
 • Създаване на бизнес контакти

Мотиви за посещение

 • ориентиране в новите тенденции в бранша – 75%
 • проучване на оферти – 46%
 • проучване на конкуренцията – 27%
 • снабдяване със стоки директно от производители – 25%
 • създаване на бизнес контакти – 23%

Профил на изложителите

 • Фирми, предлагащи технологии и техника за земеделието
 • Фирми, предлагащи технологии и техника за животновъдството
 • Фирми, предлагащи услуги за селскостопански производители
 • Научни институти от състава на Селскостопанската академия

Полезна информация

Място на провеждане

Палата 2

- Машини и съоръжения за сортиране, опаковане и складиране

- Техника за хранителната индустрия

- Торове и препарати.

Палата 3

- Машини, инсталации и съоръжения за животновъдството;

- Съоръжения за растениевъдството;

- Помпи.

Палата 6

- СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

- Семена и посадъчен материал;

- Селскостопански инвентар и съоръжения.

Палата 13

- Растениевъдство, семена и посадъчен материал, машини и съоръжения, парници и оранжерии, помпи;

- Агрохимикали и торове.

Открити площи

- V - между палати 3, 6 и 7

- VII - зад палата 7

- IX - пред палата 13

- XI – северно от палата 6

Селскостопански машини и съоръжения; Резервни части; Посадъчен материал

Работно време

20.02 - 23.02. - 09.00-18.00 ч.

последен ден 24.02. (неделя) - 09.00-14.00 ч.

Паркинги за посетители - автоматично отчитане 2лв/час

 • бул. Марица (по протежението на река Марица)
 • многоетажен паркинг - бул. България
 • бул. Цар Борис III Обединител - до палата 10

Продажба на входни билети

Касите на централния вход

 • Възрастни – 7 лв.
 • За фирми с предварителна заявка (над 20 бр.)
  цена на билет 4 лв. (със Заявка )
 • За ученици, инвалиди и пенсионери
  цена на човек - 4 лв.
 • За цялото времетраене - 20 лв.

Достъп срещу регистрации

 • Регистрацията е само след покана от фирма изложител: http://onlinereg.fair.bg
 • Входната карта е поименна и важи за цялото времетраене на изложбата.
 • Необходим е КОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОСЕТИТЕЛ
 • За въпроси: autoweb@fair.bg

Как да стигнем до Пловдив и до панаира:

Настаняване

Пловдив е сред най-развитите туристически центрове на България. Той разполага с множество хотели и квартири, предлагащи всички удобства. Един от най-елегантните хотели е четиризвездният „Санкт Петербург”, в който има конферентни зали и аква парк.

Силвия Христова

Тел.: 032/902 180, 0887 220 076

E-mail: s.hristova@fair.bg

Васил Чинов

Тел.: 032/902 330, 0885 733 266

E-mail: v_chinov@fair.bg

Даниела Гозманова

Тел.: 032/902 143

Факс: 032/902 356

E-mail: d.gozmanova@fair.bg

Каталог и информационна система

Захари Караджов

Tел.: 032/902 141

E-mail: zahari@fair.bg

Делови прояви

Таня Землякова

Тел.: 032/902 311, 0887 778 802

E-mail: congress@fair.bg
t.zemlyakova@fair.bg

Реклама

Мария Миланова

Тел.: 032/90 23 77, 0885 78 75 87

E-mail: advertising@fair.bg

Формуляр 3Наемане на щанд/бунгало

формуляр 3

Формуляр 5Поръчка за телекомуникационни услуги

формуляр 5

Формуляр 6Поръчка за художествено оформление

формуляр 6

Формуляр 7Заявка за наемане на зали и технически средства

формуляр 7

Формуляр 8Поръчка на реклама

формуляр 10

Формуляр 10Поръчка за електро и водна връзка, сгъстен въздух

формуляр 10

Формуляр 15Поръчка за транспортни услуги

формуляр 15

Формуляр 16Поръчка за спедиторски услуги

формуляр 16

Документите са изготвени в .PDF формат. За да ги отворите и попълните, е необходимо да използвате програмата Adobe Acrobat Reader, версия от 8 нагоре.

Можете да изтеглите програмата от долния линк:

Adobe Acrobat Reader

ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖБИТЕ „АГРА“, „ВИНАРИЯ“ И „ФУДТЕХ“

20.02.2019, сряда


10.30

Пресконференция по повод официалното откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ


Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30

Официално откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ


Място: палата 6

Организатор: Международен панаир Пловдив

13.30 - 17.00

Семинар ,,Възможности за развитие и предизвикателства пред малките земеделски стопанства и младите фермери. Схеми, програми и мерки за тяхното подпомагане през 2019 г.“

Участват представители на: Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели, Националната асоциация на младите фермери в България, Националната служба за съвети в земеделието (НСЗЗ).

НССЗ ще представи възможностите за подпомагане през 2019 г. и проекти за подкрепа на внедряването на иновациите в земеделските стопанства


Място: зала България, Конгресен център

Организатор: Национална служба за съвети в земеделието

14.00 - 15.00

Презентация ,,Иновациите в основата на успеха. Подкрепа за внедряването на нови технологии в земеделието чрез подмярка 16.1 на ПРСП 2014- 2020.“


Място: конферентна зала, палата 7

Организатор: УниКредит Булбанк

14.00 - 15.30

Дискусионен клуб ,,Детско и ученическо хранене“


Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатори: Националният омбудсман, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, съвместно с Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.


21.02.2019, четвъртък


09.00 - 16.00

Семинар


Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Асоциацията на месопреработвателите в България

9.30 - 13.00

Ден на биологичното земеделие 2019

Юбилейна международна научна конференция „Биологично земеделие и устойчиво развитие“


Място: зала България, Конгресен център

Организатор: Висше училище за агробизнес и развитие на регионите (ВУАБРР)

12.00 - 14.00

Семинар по темите „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“ и „Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“

 • Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
 • Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектицид
 • Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди
 • Приложение на биостимуланти и биофунгициди в конвенционалното земеделие
 • Пълна гама от биопродукти, покриващи целия цикъл от засяването до реколтата
 • Устойчив резултат, независещ от почва и климат
 • Селскостопанска техника и оборудване за почвообработка с приложение в конвенционално и биологично земеделие

Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: „Лучиенте Органик“ ООД

22.02.2019, петък


9.30 - 17.00

Конференция „Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри резултати“


Място: зала България, Конгресен център

Организатор: Фондация за биологично земеделие „Биоселена“

9.30 - 16.30

Национална научно-практическа конференция с международно участие „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейска нормативна уредба“

Предварителни теми: „Здравословното хранене – проблеми и решения“, „Биологично производство на храни, хранителни добавки и добавки в храни – вредни и полезни“, „Енергийна стойност на храните, етикетиране; опаковки за здравословните храни“, „Проследимост, интегрирани системи, стандарти за търговия, защита за системите на самоконтрол“, „Нови продукти в хранителната индустрия“


Място: конферентна зала, палата 7

Организатор: Съюзът по хранителна промишленост

10.00 - 11.00

Семинар ,,Еска комплекс, инсекти (яйца и ларви) и защита от късни пролетни слани могат да се поддържат под прага на икономическа вредност само с един природен препарат“


Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: ,,АМВ- Агро“ ООД

12.00 - 14.00

Семинар по темите „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“ и „Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“

 • Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху конвенционалното и биологично земеделие
 • Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектицид
 • Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди
 • Приложение на биостимуланти и биофунгициди в конвенционалното земеделие
 • Пълна гама от биопродукти, покриващи целия цикъл от засяването до реколтата
 • Устойчив резултат, независещ от почва и климат
 • Селскостопанска техника и оборудване за почвообработка с приложение в конвенционално и биологично земеделие

Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: „Лучиенте Органик“ ООД

9.00 - 12.30

Кръгла маса ,,Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства“

 • 09.00 - 09.30 Регистрация на участниците
 • 09.30 - 10.00 Откриване
 • 10.00 - 10.45 Панел 1 „Добри примери за развитие на малките стопанства“
 • 10.45 - 11.15 Кафе пауза
 • 11.15 - 12.00 Панел 2 „Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства през 2019 г.“
 • 12.00 - 12.30 Дискусия

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Фондация „Земята - източник на доходи“

11.00 - 16.30

Семинар „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“


Място: конферентна зала, палата 13

Организатор: Асоциация на земеделските производители в България

14.30 - 15.30

Презентация ,,Иновациите в основата на успеха. Подкрепа за внедряването на нови технологии в земеделието чрез подмярка 16.1 на ПРСП 2014- 2020.“


Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: УниКредит Булбанк

23.02.2019, събота


Семинар: "Иновативни решения и политики за развитие на сектор "Плодове и зеленчуци"


Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Националният съюз на градинарите

24.02.2019, неделя


13.00

Теглене на печелившите талони от попълнените анкетни карти за посетители


Място: палата 6

Организатор: Международен панаир Пловдив